شرکت نگین آستارا خزر

شرکت نگین آستارا خزر اولین فعالیت خود را از سال 1364 شمسی در صد خالیه ملایعقوب آغاز کرد و جزء اولین پرورش دهندگان ماهیان خاویاری در ایران بوده است.
سیاست های شرکت از سال 1384 تغییرکرد و این شرکت در صدد پرورش ماهیان خاویاری بلوگا برآمد و تاکنون به پرورش این ماهیان خاویاری بصورت تغذیه ارگانیک و به بهترین نحو ادامه داده است.
این نوع پرورش ماهیان بلوگا (پرورش بصورت تغذیه ارگانیک) باعث شده است خاویار تولیدی این شرکت یکی از با کیفیت ترین خاویار در نوع خود بوده و ما نیز بتوانیم با کیفیت ترین و لوکسترین خاویار را در ایران تولید و عرضه نماییم.

تلفن تماس:

0912 1000 489
0912 19 48 202
حسین زاده

پست الکترونیک:
nakcaviar@gmail.com